Author Details

Payton, M.E., Department of Statistics, Oklahoma State University, 74078 Stillwater, OK, USA